คำขอลบข้อมูลบัญชีแอพ TrafficD

ขั้นตอนการลบข้อมูลบัญชีแอพ TrafficD

  1. ไปยัง 3 ขีดด้านบนซ้าย

2. ไปยังเมนูตั้งค่าระบบ

       3.ไปเมนูลบบัญชีผู้ใช้งานและกดที่ปุ่มออกระบบและลบบัญชีผู้ใช้งาน

เราจะทำการลบประวัติการใช้งานของคุณและบัญชีผู้ใช้งานต่างๆออกจากระบบโดยทันที

ประเภทข้อมูลในการจัดเก็บและลบข้อมูล

เราจะทำการเก็บชื่ออีเมลของผู้ใช้งานและประวัติการใช้งานต่างๆเป็นระยะเวลา 3 เดือนหากพ้นระยะเวลานั้นแล้วระบบจะทำการออกระบบให้อัตโนมัติและลบประวัติการใช้งานทั้งหมด หากมีปัญหาโปรดติดต่อเราที่ jshow101@gmail.com